Plastik Granüller

Plastik Granüller

Polietilen Tereftalat

Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Polivinil Klorür

Düşük Yoğunluklu Polietilen

Polipropilen

Polisitren